С 8 марта, видеооткрытка от Председателя партии :)

6 марта 2015 года